vineri, 18 decembrie 2009

Nelson Mandela - discurs 1994

"Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.

It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, and fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small doesn't serve the world. There's nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We are born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us, it's in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others."
The above speech by Nelson Mandela was orignally written by Marianne Williamson who is the author of other similar material."

NELSON MANDELA – CUVÂNTARE INAUGURALĂ DIN 1994
Frica noastră cea mai adâncă nu este aceea de a fi inadecvaţi.
Frica noastră cea mai adâncă este că suntem puternici peste măsură.
Este lumina din noi, nu întunericul, ceea ce ne înfricoşează mai mult.
Ne întâlnim pe noi înşine, Cine sunt eu ca să fiu aşa de strălucitor, superb, talentat şi nemaipomenit ? De fapt, cine suntem noi să nu fim? Voi sunteţi copiii lui Dumnezeu. A vă comporta neînsemnat nu ajută umanitatea. Nu este nici o strălucire în a te micşora pe tine însuţi, aşa încât să nu-i faci pe alţi oameni să se simtă în nesiguranţă în prezenţa ta. Noi toţi ne-am născut ca să facem gloria lui Dumnezeu din noi, simţită în lume. Aceasta nu este numai în unii dintre noi, ci este în toţi. Prin a ne permite nouă înşine să strălucim, noi, în mod inconştient dăm şi celorlalţi oameni permisiunea de a face acelaşi lucru. Din ce ne eliberăm mai mult de sub puterea propriilor noastre temeri, prezenţa noastră va elibera automat şi pe ceilalţi.

Citatul de mai sus a fost folosit de Nelson Mandela in discursul sau inaugural din 1994si este scris de Marianne Williamson.

Un comentariu: