joi, 18 aprilie 2013

COMUNIUNILE ESENIENE


Şi a fost să fie că Isus a adunat pe Fiii Luminii pe malul râului, ca
să le reveleze ceea ce a fost ascuns; căci au trecut şapte ani, şi
fiecare a fost roditor pentru adevăr, aşa cum floarea se deschide din
boboc când îngerii soarelui şi al apei îl aduc la vremea înfloririi.
Şi toţi erau diferiţi unul de altul, unii erau mai în vârstă, şi alţii
aveau încă roua tinereţii pe obrajii lor, şi câţiva au fost înălţaţi
conform cu tradiţiile taţilor lor, şi alţii nu ştiau cine fuseseră tatăl şi
mama lor. Dar toţi împărtăşeau limpezimea ochilor şi supleţea
trupului, căci acestea erau semne că de şapte ani ei umblaseră
împreună cu îngerii Mamei Pământeşti şi îi ascultaseră legile. Şi timp
de şapte ani îngerii necunoscuţi ai Tatălui Ceresc îi învăţau în orele
lor de somn. Şi acum venise ziua când ei urmau să intre în Frăţia
Alesului şi să cunoască învăţăturile ascunse ale Bătrânilor, chiar şi
cele ale lui Enoh şi de mai înainte.

Şi Isus i-a condus pe Fiii Luminii la un copac străvechi, şi acolo a
îngenuncheat la locul unde rădăcinile, noduroase şi albite de ani, se
întindeau peste marginea râului. Fii Luminii au îngenuncheat şi ei, şi
au atins cu respect trunchiul bătrânului copac, căci fuseseră învăţaţi
că copacii sunt Fraţii Fiilor Oamenilor. Căci mama lor este aceeaşi,
Mama Pământească, al cărui sânge curge în seva copacului şi în
trupul Fiului Omului. Şi tatăl lor este acelaşi, Tatăl Ceresc, ale cărui
legi sunt scrise în ramurile copacului, şi ale cărui legi sunt gravate
pe fruntea Fiului Omului.
Şi Isus şi-a întins mâinile către copac, şi a spus: "Priviţi, Copacul
Vieţii, care stă în mijlocul Mării Eterne. Priviţi nu numai cu ochii
trupului, ci vedeţi cu ochii spiritului Copacul Vieţii la izvorul
curenţilor curgători; la un izvor viu într-un ţinut al secetei. Priviţi
grădina eternă a minunilor, şi în centrul ei Copacul Vieţii, taina
tainelor, ridicând ramuri eterne pentru plantare eternă, pentru a
cufunda rădăcinile lor în curentul vieţii dintr-un izvor etern. Vedeţi
cu ochii spiritului îngerii zilei şi îngerii nopţii care păzesc fructele cu
flăcări de Lumină Eternă arzând în toate direcţiile.
"Priviţi, o Fii ai Luminii, ramurile Copacului Vieţii ajungând până în
Împărăţia Tatălui Ceresc. Şi priviţi rădăcinile Copacului Vieţii
coborând în sânul Mamei Pământeşti. Căci Fiul Omului este înălţat la
înălţime eternă şi păşeşte prin minunile câmpiei; căci doar Fiul
Omului cară în trupul său rădăcinile Copacului Vieţii; aceleaşi
rădăcini care sunt alăptate de la sânul Mamei Pământeşti; şi doar Fiul
Omului cară în spiritul său ramurile Copacului Vieţii; aceleaşi ramuri
care ajung până la cer, şi chiar până în împărăţia Tatălui Ceresc.
"Şi timp de şapte ani aţi lucrat ziua cu îngerii Mamei Pământeşti,
şi timp de şapte ani aţi dormit în braţele Tatălui Ceresc. Şi acum
mare va fi răsplata voastră, şi vi se va dărui darul limbilor, prin care
vă puteţi atrage întreaga putere a Mamei voastre Pământeşti, şi să
aveţi putere asupra îngerilor şi domeniului ei pe tot cuprinsul
împărăţiei ei; ca voi să vă puteţi atrage gloria orbitoare a Tatălui
vostru Ceresc, ca să puteţi porunci îngerilor lui şi să intraţi în viaţa
veşnică în împărăţiile cereşti.
"Şi timp de şapte ani aceste cuvinte nu v-au fost dăruite vouă,
căci cel ce foloseşte darul limbilor ca să caute bogăţii, sau ca să-şi
domine duşmanii, nu va mai fi un Fiu al Luminii, ci doar un pui al
satanei şi o creatură a întunericului.
Căci doar apa pură poate oglindi lumina soarelui; şi apa care a
devenit plină de murdărie nu poate reflecta nimic. Şi când trupul şi
spiritului Fiului Omului au mers împreună cu îngerii Mamei
Pământeşti şi ai Tatălui Ceresc timp de şapte ani, atunci el este ca
râul curgând sub lumina soarelui de amiază, oglindind mai departe
luminile orbitoare ale strălucitoarelor nestemate.
"Ascultaţi-mă, Fii ai Luminii, căci vă împart darul limbilor, căci
vorbind cu Mama voastră Pământeasca dimineaţa, şi cu Tatăl vostru
Ceresc seara, puteţi merge aproape şi tot mai aproape de unitate cu
împărăţiile pământului şi ale cerului, acea unitate pentru care Fiul
Omului este menit de la începutul timpurilor.
"Vă voi face cunoscute lucruri adânci şi tainice. Adevăr grăiesc
vouă, toate lucrurile există prin Dumnezeu şi nu este nici unul în
afara lui. Îndreptaţi-vă inimile, aşadar, pentru a putea merge pe
căile cele drepte, unde este prezenţa sa.
"Când deschideţi ochii dimineaţa, chiar înainte ca trupul vostru să
fi fost chemat de Îngerul Soarelui, spuneţi-vă aceste cuvinte,
lăsându-le ca un ecou în spiritul vostru; căci vorbele sunt ca frunzele
moarte când nu există viaţa spiritului în ele. Spuneţi, atunci, aceste
cuvinte: "Intru în infinita şi eterna grădină a tainei, spiritul meu în
unitate cu Tatăl Ceresc, trupul meu în unitate cu Mama
Pământească, inima mea în armonie cu Fraţii mei, Fii Oamenilor,
dedicându-mi spiritul, trupul, şi inima mea sfintei, purei şi
izbăvitoarei Învăţături, chiar acea Învăţătură care din vechime i-a
fost cunoscută lui Enoh."
"Şi după ce aceste cuvinte au intrat în spiritul vostru, în prima
dimineaţă după Sabat, spuneţi aceste cuvinte: "Mama Pământească
şi cu mine una suntem. Suflarea ei este suflarea mea; sângele ei
este sângele meu; oasele ei, carnea ei, măruntaiele ei, ochii şi
urechile ei, sunt oasele mele, carnea mea, măruntaiele mele, ochii
şi urechile mele. Niciodată nu o voi lua în deşert, şi ea mereu îmi va
hrăni şi susţine trupul." Şi veţi simţi puterea Mamei Pământeşti
curgând prin trupul vostru la fel ca râul când este înghiţit de ploi şi
curge repede cu mare zgomot.
"Şi în a doua dimineaţă după Sabat, spuneţi aceste cuvinte:
“Înger al Pământului, fă-mi sămânţa roditoare, şi cu puterea ta dă
viaţă trupului meu.” Aşa cum sămânţa voastră creează o noua viaţă,
aşa curge prin pământ sămânţa îngerului Pământului; în iarbă, în sol,
în toate lucrurile vii care cresc din pământ. Să ştiţi, o Fii ai Luminii,
ca acelaşi înger al Pământului care transformă sămânţa voastră în fii,
transformă şi mica ghindă în puternicul stejar, şi face grâul purtător
de sămânţă să crească pentru pâinea Fiului Omului. Şi sămânţa
trupului vostru nu are nevoie sa intre în trupul unei femei pentru a
crea viaţă; prin puterea îngerului Pământului poate crea viaţa
spiritului înăuntru, ca şi viaţa trupului în afară.
"Şi în a treia dimineaţă după Sabat, spuneţi aceste cuvinte:
“Înger al Vieţii, intră cu putere în mădularele trupului meu.” Şi cu
aceste cuvinte îmbrăţişaţi Copacul Vieţii, precum îmbrăţişez acest
stejar, şi veţi simţi puterea îngerului Vieţii curgând către braţele
voastre, şi către picioarele voastre, şi către toate părţile trupului
vostru, aşa cum seva curge în copac primăvara, chiar aşa cum iese
din trunchiul copacului, aşa şi îngerul Vieţii vă va inunda trupul cu
puterea Mamei Pământeşti.
"Şi în a patra dimineaţă după Sabat, spuneţi aceste cuvinte:
"Înger al Bucuriei, coboară pe pământ, aducând frumuseţe şi
încântare tuturor copiilor Mamei Pământeşti şi ai Tatălui Ceresc.” Şi
veţi intra în câmpiile de flori după ploaie şi veţi mulţumi Mamei
Pământeşti pentru dulcele odor al bobocilor; căci adevărat vă spun,
o floare nu are nici un alt sens decât să aducă bucurie în inima Fiului
Omului. Şi veţi asculta cu urechi noi la cântecul pasărilor, şi veţi
vedea cu ochi noi culorile soarelui la apusul şi răsăritul său; şi toate
aceste daruri ale Mamei Pământeşti vă vor prilejui bucurie în inimile
voastre. Şi veţi cunoaşte că nimeni nu vine în faţa Tatălui Ceresc
dacă nu este lăsat de îngerul Bucuriei să treacă; căci în bucurie a
fost creat pământul, şi în bucurie Tatăl Ceresc şi Mama Pământească
au dat naştere Fiului Omului.
"Şi în a cincea dimineaţă după Sabat, spuneţi acest cuvinte:
“Înger al Soarelui, intră în trupul meu şi lasă-mă sa mă îmbăiez în
focul vieţii.” Şi veţi simţi razele soarelui răsărind intrând în punctul
central al trupului vostru, în centru unde îngerii zilei şi nopţii se
amestecă, şi puterea soarelui va fi a voastră să o îndreptaţi către
orice parte a trupului vostru, ca îngerii sa locuiască înăuntru.
"Şi în a şasea dimineaţă după Sabat, spuneţi aceste cuvinte:
“Înger al Apei, intră în sângele meu şi dă trupului meu Apa Vieţii.” Şi
veţi simţi, precum curentul grăbit al râului, puterea îngerului Apei
cum intră în sângele vostru, şi ca pârâiaşul unui curent, trimite
puterea Mamei Pământeşti prin sângele vostru către toate părţile
trupului vostru. Şi va fi pentru vindecare, căci puterea îngerului Apei
este foarte mare, şi când vorbiţi cu ea, ea vă va trimite puterea ei
oriunde îi cereţi, căci atunci când îngerii lui Dumnezeu locuiesc în
Fiul Omului, toate lucrurile sunt posibile.
"Şi în a şaptea dimineaţă după Sabat, spuneţi aceste cuvinte:
“Înger al Aerului, intră cu suflarea ta şi dă trupului meu Aerul
Vieţii.” Să ştiţi, o Fii ai Luminii, că îngerul Aerului este mesagerul
Tatălui Ceresc, şi nimeni nu poate veni în faţa lui Dumnezeu dacă
îngerul Aerului nu îl lasă să treacă. Aşa cum nu ne gândim la îngerul
Aerului atunci când respirăm, căci respiram fără să ne gândim, aşa
cum fiii întunericului îşi trăiesc viaţa fără să gândească. Dar când
puterea vieţii intră în cuvintele voastre şi în suflarea voastră, atunci
de fiecare dată când invocaţi Îngerul Aerului, invocaţi şi îngerii
necunoscuţi ai Tatălui Ceresc, şi vă veţi apropia din ce în ce mai
mult de împărăţiile cereşti.
"Şi în seara de Sabat, spuneţi aceste cuvinte: “Tatăl Ceresc şi cu
mine una suntem.” Şi va veţi îmbăia în lumina stelelor, şi Tatăl
Ceresc vă va ţine în mâna lui şi va stârni un izvor de cunoaştere în
voi; o fântână de putere, din care curg ape vii, o revărsare de iubire
şi de atot-înţelepciune, ca splendoarea Luminii Eterne. Şi intr-o zi
ochii spiritului vostru se vor deschide, şi veţi cunoaşte toate
lucrurile.
"Şi în prima seară după Sabat, spuneţi aceste cuvinte: “Înger al
Vieţii Eterne, coboară asupra mea şi dă viaţă veşnică spiritului
meu.” Şi închideţi ochii, Fii ai Luminii, şi în somn contemplaţi
unitatea vieţii de pretutindeni. Căci adevăr grăiesc vouă, în orele de
zi picioarele noastre sunt pe pământ şi nu avem aripi cu care să
zburăm. Dar spiritele noastre nu sunt legate de pământ, şi odată cu
venirea nopţii ne depăşim ataşamentul faţă de pământ şi ne
alăturăm celor ce sunt eterne. Căci Fiul Omului nu este doar ceea ce
pare a fi, şi doar cu ochii spiritului putem vedea acele fire aurii care
ne leagă cu viaţa de pretutindeni.
"Şi în a doua seară după Sabat, spuneţi aceste cuvinte: “Înger al
Muncii Creatoare, coboară pe pământ şi dă abundenţă tuturor Fiilor
Oamenilor. ”Căci acest cel mai puternic dintre îngerii Tatălui Ceresc
este cauza mişcării, şi doar în mişcare este viaţă. Lucraţi, Fii ai
Luminii, în grădina Fraternităţii pentru a crea împărăţia cerurilor pe
pământ. Şi aşa cum lucraţi, tot astfel îngerul Muncii Creatoare va
hrăni şi va coace sămânţa spiritului vostru, ca să-L puteţi vedea pe
Dumnezeu.
"Şi în a treia seara după Sabat, spuneţi aceste cuvinte: “Pace,
pace, pace, Înger al Păcii, fii mereu pretutindeni.” Căutaţi îngerul
Păcii în tot ceea ce este viu, în tot ceea ce faceţi, în fiecare cuvânt pe
care-l spuneţi. Căci pacea este cheia cunoaşterii, a tuturor tainelor,
a întregii vieţi. Acolo unde nu este pace, acolo domneşte Satana. Şi
fiii întunericului râvnesc mai mult decât orice să răpească Fiilor
Luminii pacea lor. Mergeţi, atunci, în noaptea asta spre făgaşul de
aur al luminii care este veşmântul îngerului Păcii. Şi întoarceţi
dimineţii pacea lui Dumnezeu care este dincolo de înţelegere, cu a
cărui pace perfectă puteţi alina inimile Fiilor Oamenilor.
"Şi în a patra seară după Sabat, spuneţi aceste cuvinte: “Înger al
Puterii, coboară asupra mea şi umple-mi toate faptele cu putere.”
Adevărat vă spun, aşa cum nu poate exista viaţă pe pământ fără
soare, tot astfel nu există nici viaţă a spiritului fără Îngerul Puterii.
Ceea ce gândiţi şi simţiţi, acestea sunt ca scripturile moarte, care
sunt doar cuvinte pe o pagină, sau ca graiul mort al morţilor. Dar
Fiii Luminii nu vor gândi numai, nu vor simţi numai, dar vor şi face,
şi faptele lor vor umple gândurile şi sentimentele lor, aşa cum fructul
auriu al verii dă sens frunzelor verzi ale primăverii.
"Şi în a cincea seară după Sabat, spuneţi aceste cuvinte: “Înger
al Iubirii, coboară asupra mea şi umple cu iubire toate sentimentele
mele.” Pentru că prin iubire Tatăl Ceresc şi Mama Pământească şi
Fiul Omului devin una. Iubirea este eternă. Iubirea este mai
puternică decât moartea. Şi în fiecare seară Fiii Luminii ar trebui să
se îmbăieze în apa sfântă a îngerului Iubirii, ca dimineaţa să îi
boteze pe Fiii Oamenilor cu fapte binevoitoare şi vorbe delicate. Căci
atunci când inima Fiului Luminii este îmbăiată în iubire, doar cuvinte
frumoase şi delicate poate spune.
"Şi în a şasea seară după Sabat, spuneţi aceste cuvinte: “Înger
al Înţelepciunii, coboară asupra mea şi umple cu înţelepciune toate
gândurile mele.” Să ştiţi, Fii ai Luminii, că gândurile voastre sunt la
fel de puternice ca şi trăsnetul fulgerului care spintecă furtuna şi
face bucăţi puternicul copac. Pentru asta a trebuit să aşteptaţi şapte
ani pentru a învăţa cum să vorbiţi cu îngerii, căci nu cunoaşteţi
puterea gândurilor voastre. Folosiţi, aşadar, înţelepciunea în tot ceea
ce gândiţi şi spuneţi şi faceţi. Adevărat vă spun, ceea ce este făcut
fără înţelepciune este ca şi calul fără călăreţ, cu gura spumegând şi
ochii sălbatici, alergând nebuneşte spre o prăpastie căscată. Dar când
Îngerul Înţelepciunii vă guvernează faptele, atunci aveţi calea
deschisă către tărâmuri necunoscute, şi ordinea şi armonia vă
guvernează vieţile.
"Şi acestea sunt comuniunile cu îngerii care îi sunt daţi Fiului
Luminii, care cu trupurile purificate de Mama Pământească şi cu
spiritele purificate de Tatăl Ceresc, pot comanda şi servi îngerii,
continuu, de la o perioadă la alta, în circuitele zilei, şi în ordinea sa
fixă, odată cu venirea luminii din sursa ei şi la lăsarea serii şi
plecarea luminii, la plecarea întunericului şi la venirea zilei,
continuu, în toate generaţiile timpului.
"Adevărul se naşte din revărsarea Luminii, falsitatea din fântâna
întunericului. Ţinutul tuturor copiilor adevărului este în mâinile
Îngerilor de Lumină astfel ca ei să poate merge pe cărările Luminii.
"Binecuvântaţi fie toţi Fiii Luminii care au tras la sorţi cu Legea, ca
să meargă plini de adevăr pe toate căile lor. Fie ca Legea să vă
binecuvânteze pe toţi şi să vă ferească de rău, şi să vă ilumineze
inimile cu înţelepciune în lucrurile vieţii şi să vă graţieze cu
cunoaşterea lucrurilor Eternului.
Şi luna crescândă a păcii s-a ridicat peste munte şi raze de lumină
au scânteiat în apele râului. Şi Fii Luminii ca un singur om au
îngenuncheat cu respect mulţumind pentru cuvintele lui Isus, aşa
cum au fost învăţaţi pe căile vechi ale taţilor lor, precum şi Enoh a
fost învăţat bătrân fiind.
Şi Isus a spus: "Legea a fost plantată pentru a-i răsplăti pe Copiii
Luminii cu vindecare şi pace abundentă, cu viaţă lungă, cu sămânţa
roditoare de binecuvântări eterne, cu bucuria eternă în nemurirea
Luminii Eterne.
"Odată cu venirea zilei îmi îmbrăţişez mama, la venirea serii mă
alătur Tatălui, şi la plecarea serii şi a dimineţii voi respira Legea lor,
şi nu voi întrerupe aceste Comuniuni până la sfârşitul timpurilor."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu