luni, 7 aprilie 2014

Rugaciunea "Tatăl Nostru" și Kabala

sursa:


Rugăciunea "Tatăl Nostru" este probabil cea mai cunoscută și rostită rugăciune creștină. Ea apare în Noul Testament în Matei 6:9-13 și, într-o forma diferita, în Luca 11:2-4.
Mai puțin cunoscut, dar important, este faptul  această rugăciune se regăsește îpractica iudaică sub numele de "Avinuși, de asemenea, în manuscrisul Noului Testament găsit scris îAramaică (limbă semitică vorbită de șîn timpul lui Isus Cristos, limbă apropiată de ebraică).
Multitudinea de variante, ce constau în general în mici schimbări de cuvinte sau adăugiri, nu se îndepartează cu mult, totuși, unele de celelalte.
Vom lua ca reper varianta în limba româna din Biblia Ortodoxă (precum cele tipărite î1975 sau 2006 la Editura Institutului Biblic și de Misiune a BisericiiOrtodoxe). Lăsând la o parte nuanțele și schimbările de conținut ale traducerii, vă aduc în atenție ultimul vers, numit și doxologie, adoptat sau exclus din rugăciune (în varianta ei standard acceptata) și din evanghelie de unele sau altele dintre rituri. [de fapt, versul respectiv apare în unele codexuri și manuscriseșîn altele nu, iar unii sau alții au optat sau nu pentru includerea sa dupa cum au considerat de cuviință]. Doxologie înseamnăîn greaca, δόξα [doxa] glorie,slavă + λογία [logia] vorbire, cuvânt (la fel ca logos), deci "cuvânt de slavă". "Doxa" este chiar cuvântul pentru "slavăîn textul îgreacă al rugăciunii TatălNostru.
<-- font="">!more-->
Comparând cu versiuni ale acestui vers din alte limbi trebuie  adăugăm finalului acestui vers, înainte de "în veci", încă două cuvinte : "pururea și" (de multe ori îpractică și acestea sunt precedate de "acum", pe care însa nu îgăsim în nici una din sursele originare. Astfel obținemîn paralel cu una din variantele ebraice:

Varianta română
Ebraică
Transliterație
Tatăl nostru care eşti în ceruri,
sfinţească-se numele Tău
אבינו שבשמים יתקדש שמך
Avinu shebashamayim,
yitkadesh shemkha
vie împărăţia Ta
תבוא מלכותך
Tavo malkhutkha
facă-se voia ta
יעשה רצונך
ye'aseh rtsonkha
precum în cer aşa şi pe pământ
כאשר בשמיםגם בארץ
ka-asher ba-shamayim gam ba-aretz
Pâinea noastră cea de toate zilele
dă-ne-o nouă astăzi
את לחם חוקנותן לנו היום
Et lechem chukeinu ten lanu hayom
şi ne iartă nouă greşelile noastre
ומחל לנו עלחובותינו כאשר
u-mchal lanu al chovoteinu ka-asher
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri
מחלנו גם אנחנו לחיבנו
machalnu gam anachnu le-chayaveinu
şi nu ne duce pe noi în ispită
ואל תביאנו לידי נסיון
Ve-al tavienu liydey nisayon
ci ne izbăveşte de cel rău
כי אם תחלצנו מן הרע
ki im techalzenu min ha-ra
Că a Ta este împărăţia şi puterea
כי לך הממלכה והגבורה
ki lecha ha-mamlacha ve-hagvura'
şi slava
והתפארת
vehatiferet
pururea şi în vecii vecilor
לעולמי עולמים אמן
Le-olmey olamim
Amin
אמן
amen


Cei zece sefiroți ai arborelui kabalei de regăsesc în chiar acest ultim vers.
Vom face insa câteva clarificări (puteți parcurge aici șÎntelesurile denumirilor sephiroților din Kabală:
1. "Împărăția" este, de fapt, Regatul, Malkuth (lumea fizică, respectiv, fizicalitatea noastră, sau pământul). În traducerile în limba română s-a împământenitutilizarea "Împaratiei" în dauna "Regatului". Până și cele doua capitole din Vechiul Testament, 1 Regi si 2 Regi, care în original sunt "malakim", adică "regi"în originalul ebraic, pot fi gasite cu titlul de 1 si 2 Împărați. Interesant este de notat  expresia "împaratia cerurilor", se referă kabalistic la cei 9 sefiroți, 9 ceruri, excluzându-l tocmai pe Malkuth, regatul.arborele kabalei si rugaciunea Tatal Nostru
2. "Puterea" este Geburah.
3. "Slava", sau Gloria, este Hod.
4. "Pururea", sau etern este Netzah.
5. "Și" este litera Vav (וîebraicăÎkabalăsuprapunând numele IHVH, יהוה , Iod-Hei-Vav-Hei peste arborele sefirotic (vezi imaginea), fiecare din cele patru litere corespunde uneia dintre lumile kabalei. Litera Vav se așeazăastfel deasupra triunghiului magic, Lumea Yetzirah, șunește șconține sephirotii Tipheret și Yesod. În acest context, "Și", Vav, este Tipheret și Yesod.


6. "În veci" (עולמים) este HesedÎn Psalmul 103:17 (numerotat uneori și 102:17) în traducerea bibliei îromână scrie: "Iar Mila Domnului din veac în veac ...". Însa, consultând originalul găsim de fapt:
"Și (Vav ו ) mila (Hesed) IHVH este în veci (עולמים) ...". Deci "În veci" este Hesed.
7. "Amin" (אמן). Acest termen este scris cu trei litere: aleph א , mem מ si nun ן . Aceste trei litere corespund kabalistic primilor trei sephiroti, respectiv Kether, Binah si Chokmah; dintre cele trei litere-mamâ (aleph-shin-mem) ale alephbetului ebraic, nun ן îînlocuiește pe shin ש .
Mai mult, în texte gnostice (de ex. Pistis Sophia) cei trei Logosi, primele trei emanații, Kether, Chokmah și Binah, suntadresați ca cei "trei Amini", fiecare din Amin conținându-i pe toți trei. De aceea un singur Amin este trei Amin. În unele rituri cuvântul Amin este rostit de trei ori la sfârșitul unei rugăciuni.
Mai mult, îpracticăîn doxologie se enunță frecvent și "în numele Tatălui, al Fiului șSfântului Duh", exprimand în clar cei trei sephiroti.

Iata in final cum regăsim cei zece sephiroti ai kabalei în acest ultim vers din rugăciunea Tatăl Nostru:
"Căci a Ta este Împărăția/Regatul [Malkuth], Puterea [Geburahși Slava [Hod], pururea [NetzahȘi [Vav - Tipheret șYesod]în veci [Hesed], Amin [Kether, Chokmah, Binah] (, Amin, Amin)."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu