miercuri, 29 octombrie 2014

ARBORELE VIETII: CELE TREI TRIUNGHIURI ȘI PATRU LUMI ALE SALE

Sursa:

- Extrase din conferintele lui Samael Aun Weor -

„Întrebare – Maestre, Biblia este o carte sacrã cu o singurã învãțãturã, un singur corp al doctrinei și totuși, fiecare o interpreteazã în felul sãu și de aici s-au format mii de secte și religii și fiecare se bazeazã pe aceeași carte. Ce explicație puteți sã ne dați în legãturã cu acest subiect, Venerabile Maestre?
Rãspuns – Ei bine, Biblia este corpul Doctrinei, Talmudul este sufletul Doctrinei și Zoharul este spiritul Doctrinei (mã refer la Kabala ebraicã iudaicã). În general, aceste trei cãrți se completeazã între ele. Biblia în ea însãși este scrisã cifrat și poate fi înțeleasã doar cu spiritul Doctrinei, care este Kabala ebraicã. În Kabala ebraicã se gãsesc cheile pentru a interpreta corect Biblia; totuși, existã persoane empirice care vor sã interpreteze Biblia prin însãși Biblia și o fac pur și simplu din ignoranțã, cãci nu știu cã Biblia este scrisã cifrat. Existã unii care potrivesc verset cu verset pentru a da interpretãri, capitol cu capitol etc. etc. însã toate aceste feluri de a înțelege Biblia sunt forme ale ignoranței. Biblia, în ea însãși este Sacrã, însã e necesar sã cunoaștem cheile pentru a o interpreta corect și aceste chei se aflã, repet, în Kabala ebraicã. Sunt, deci, trei cãrți pe care evreii le-au fãcut cunoscute: Biblia, Zoharul și Talmudul (Kabala ebraicã). Acestea formeazã corpului Doctrinei autentice și complete”…
Samael Aun Weor: „Întrebãri și Rãspunsuri”
a1
 Dacã observãm Arborele Vieții, așa cum e scris de cabaliștii ebraici, vedem ZECE SEPHIROȚI. El începe prin Bãtrânul Zilelor (KETHER), care se aflã în locul cel mai înalt al arborelui; apoi urmeazã HOKMAH, al doilea Sephirot, adicã al Doilea Logos care e propriu-zis Cristosul Cosmic sau Vishnu; apoi vine BINAH, al Treilea Logos, Domnul Shiva. Kether, Hokmah și Binah sunt Tatãl, Fiul și Spiritul Sfânt, așa cum sunt conturați în Arborele Vieții al misterelor ebraice, dupã cum învațã rabinii. Kether, Hokmah și Binah sunt Trimurti a Perfecțiunii, Triunghiul Divin, Tatãl preaiubit, Fiul preaadorat și Spiritul Sfânt preaînțelept. Evident, aceste trei regiuni superioare, Coroana Sephiroticã, constituie cabalisticul AZILUTH, „Lumea Splendorilor”, unde fericirea e extraordinarã, dincolo de bine și de rãu.
b2Dupã Triunghiul Divin e un abis și dupã acest abis vine al Doilea Triunghi format din HESED, al patrulea Sephirot ce corespunde Intimului sau lui Atman Inefabilul (vorbind în limbaj Sanscrit); continuã cu GEBURAH, Rigoarea Legii, al cincilea Sephirot, Buddhi, Sufletul Divin, care e feminin; mai încolo urmeazã TIPHERETH, al șaselea Sephirot, Sufletul Uman care e masculin (la femeie, aceste polaritãți se inverseazã în mod armonios). Acest Triunghi Divin sau Spiritual corespunde Lumii BRIATH. Ce e lumea Briath? E Lumea Spiritului. Acolo unde se aflã Atman-Buddhi-Manas al Teosofiei Orientale, adicã Hesed, Geburah și Tiphereth al Kabalei ebraice.
 Prin dedublare ia naștere un al Treilea Triunghi și e reprezentat de NETZAH, Mintea, al șaptelea Sephirot; urmãtorul, HOD, al optulea Sephirot, Corpul Astral; mai jos e YESOD, al nouãlea Sephirot, Principalul Fundament al Sexului, Fondul Vital al organismului uman, Corpul Vital sau Vehiculul Eteric, Lingam Sarira al Teosofilor. Netzah, Hod și Yesod constituie LumeaYETZIRATH. În Yetzirath gãsim Lumea Mentalã și Lumea Astralã.
c3
În sfârșit, în partea cea mai joasã a Arborelui Vieții gãsim regiunea MALCHUTH, al zecelea Sephirot, Lumea sau Corpul Fizic, corpul de carne și oase. Cu siguranțã, aceastã Lume Fizicã cu regiunile scufundate sau locuințele „Kliphos”, e Lumea ASIAH a Kabalei ebraice. Așadar, cele Trei Triunghiuri ale Arborelui Vieții, plus Malchuth, care e un Sephirot cãzut, corespund cu precizie celor patru lumi ale Kabalei: Aziluth, Briath, Yetzirath și Aziath.
În realitate, toate aceste emanații se aflã în „Bãtrânul Zilelor”, în „bunãtatea bunãtãții”; din el provine totul. Logosul dirijeazã direct toți acești Sephiroți. Deja, în lumea urmãtoare, Lumea lui Briath, el se manifestã prin Ierarhiile Divine; în Lumea lui Yetzirath, la fel ca în Lumea lui Aziath, adicã Lumea Fizicã, el se manifestã prin intermediul Chakrelor planetei Pãmânt, semnelor zodiacale, plantelor Sistemului Solar și chiar prin intermediul Tattwelor sau a vibrațiilor. Dar el poate sã acționeze direct, sã spunem fãrã intermediari, în Lumea lui Atman…m4
Primul Triunghi e LOGOIC:           Kether, Hokmah și Binah.
Al DoileaTriunghi e ETIC:               Hesed, Geburah și Tiphereth.
Al Treilea Triunghi e MAGIC:        Netzah, Hod și Yesod.
Malchuth, Lumea Fizicã, repet, e un Sephirot cãzut.
Primul Triunghi, adicã cel Logoic, evident își are Centrul de Gravitație în TATÃL DIVIN, Bãtrânul Zilelor. Kether e punctul matematic din Spațiul Imens, Infinit, Inalterabil. Acest triunghi e Triunghiul Tatãlui.
De ce spunem cã al Doilea Triunghi e Etic? Simplu, pentru cã acolo domnește în primul rând Etica, Conduita Dreaptã, acolo cunoaștem Rigoarea Legii; acolo ajungem sã știm binele și rãul, ce e bine și rãu, acest triunghi e Lumea Spiritului Pur, Trimurti hindusã a lui Atman, Buddhi, Manas. Evident, Centrul de Gravitație al acestui triunghi e SUFLETU LUMAN, acest Suflet suferã și rãmâne partea cea mai umanã în noi, adicã Tiphereth, care coincide cu Cauzalul. Acest triunghi se numește și Triunghiul Fiului, descoperim aici cã Cristosul Cosmic, Hokmah, se manifestã prin Sufletul Uman.
Al Treilea Triunghi, Triunghiul Magic e foarte interesant; e format din Minte, adicã Netzah, Corpul Astral sau Hod, Corpul Eteric, adicã Yesod sau Principiul Bazic Sexual al Vieții Universale. De ce se numeșteTriunghi Magic? Pentru cã, fãrã nici o îndoialã, în Regatul Minții, Astralului și chiar în Kliphos sau Lumile Infernale se exerseazã Înalta Magie.Fãrã îndoialã, în Netzah putem gãsi MAGIA ERMETICÃ și în Hod, MAGIA NATURALÃ. Alți autori gândesc diferit, ei cred cã în Netzah (Lumea Minții) e Magia Naturalã. Nu pot fi de acord cu ei în acest sens,pentru cã rezultã cã Mintea e propriu-zis Mercurianã; existã autori care nu sunt de acord cu conceptele mele, ei presupun cã e Venusianã, regret, nu sunt de acord cu aceastã clasã de concepte, cãci oricine poate sã-și deaseama cã Mintea e Mercurianã. Așadar, Magia Ermeticã trebuie sã fie identificatã cu Mercur, în Minte și, în ce privește Magia Naturalã, Magia Ceremonialã sau Ritualicã etc., putem sã o gãsim în Lumea Astralã, în Corpul Astral. Unde gãsim Centrul de Gravitație al Triunghiului Magic? Evident, se aflã în SEX, cãci de acolo vine Nașterea, Moartea, Regenerarea. Totul se învârtește în jurul Sexului, adicã al Treilea Triunghi are ca Centru de Gravitație Sexul sau Yesod, care e Forța celui de-al Treilea Logos, Puterea Sexualã.
În acest fel, am descoperit cã sunt Trei Centri de Gravitație de Bazã în întreg Arborele Vieții: în Primul Triunghi e Kether, Bãtrânul Secolelor, Primul Logos. Al Doilea Triunghi, Hokmah, Cristosul Cosmic, al Doilea Logos își are Centrul de Gravitație în Sufletul Uman, Tiphereth. În al Treilea Triunghi, Yesod se transformã în Centrul de Gravitație al Spiritului Sfânt, al Treilea Logos; prin intermediul Forței Sexuale izvorãște viața, apare Corpul fizic și se nasc toate organismele care au viațã.
Malchuth e Lumea Fizicã, care nu ar putea exista fãrã prezența Sexului, din moment ce suntem fiii unui bãrbat și ai unei femei. Așadar, Yesod e fundamentul celui de-al Treilea Logos, centrul unde graviteazã Forța Sexualã a celui de-al Treilea Logos. (Observați cã Primul, al Doilea și al Treilea Logos sunt strâns legați de Centrii de Gravitație a celor Trei Triunghiuri ale Arborelui Vieții.)
Arborii din Eden sunt doi: Arborele Științei Binelui și Rãului și Arborele Vieții. ARBORELE ȘTIINȚEI BINELUI ȘI RÃULUI e SEXUL, iar acest Arbore al Cunoașterii e reprezentat prin Organele Sexuale. ARBORELE VIEȚII e Ființa și este reprezentat în Corpul nostru Fizic de Coloana Vertebralã. Orice Doctrinã Culturalã adevãratã trebuie sã studieze cu atenție acești doi Arbori. Pentru cã, studiind un arbore și uitându-l pe celãlalt, rezultã o cunoaștere incompletã, care e inutilã. La ce servește sã studiem Ființa, dacã nu cunoaștem Sexul?
Ambii arbori sunt din Eden și își împart chiar și rãdãcinile. Aceștia sunt cele douã Mari Coloane Principale ale Lojii Albe: Înțelepciunea și Iubirea. Înțelepciunea e Arborele Științei Binelui și Rãului, iar Iubirea e Arborele Vieții.
În vechiul Egipt se studia în profunzime Doctrina celor doi Arbori. Umbra fatalã a Arborelui Vieții este Eul. Umbra fatalã a Arborelui Cunoașterii e Fornicația. Oamenii iau umbrele drept realitate.„Cel care a terminat cu procesele Eului realizeazã Ființa în el însuși. Cel care a terminat cu Fornicația se transformã într-un Cristos.
Și astfel Domnul Iehova a poruncit omului: «Poți mânca din orice copac al grãdinii pânã te vei sãtura. Însã nu trebuie sã mãnânci din arborele cunoașterii binelui și rãului, cãci în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit».” (Gn. 2:16,17)
Și femeia a vãzut cã arborele era bun de mâncat și cã era plãcut vederii și copacul era lãcomit pentru a obține Înțelepciunea; și a luat din rodul lui și a mâncat; apoi, i-a dat soțului ei când era cu ea și el a început sã mãnânce.” (Gn. 3:6)
Și imediat Domnul Iehova a zis: «Iatã cã omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele și rãul. Sã-l împiedicãm acum, ca nu cumva sã-și întindã mâna, sã ia și din pomul vieții, sã mãnânce din el și sã trãiascã în veci».” (Gn. 3:22)
Și astfel l-a expulzat pe om și la rãsãritul grãdinii Edenului a pus Heruvimi și lama înflãcãratã a unei spade care sã se învârteascã continuu ca sã pãzeascã drumul care duce la Pomul Vieții.” (GN. 3:24)
Așadar, dacã omul ar fi putut mânca din fructele delicioase ale Arborelui Vieții, atunci am avea „Zei Fornicatori”. Acesta ar fi fost blestemul blestemelor. Sacrificiul cel mai teribil. Imposibilul.
Spada Înflãcãratã a Justiției Cosmice dã târcoale aprinsã amețitoare și teribilã, pãzind Calea Arborelui Vieții.
Din Coroana Sephiroticã: Tatã, Fiu și Spiritul Sfânt s-a nãscut Intimul. Intimul e înfãșurat de șase Vehicule Inferioare care se întrepãtrund formând Omul. Toate facultãțile și puterile Intimului sunt Fructele Arborelui Vieții. Când Omul se întoarce în Eden (pe același drum pe care a ieșit), va putea mânca Fructele Arborelui Vieții. Îl va putea vedea atunci pe Dumnezeu fațã în fațã, fãrã sã moarã, fulgerul îi va servi drept sceptru și furtunile ca și covoare pentru picioarele lui.
Existã 10 Talazuri ale Vieții care se pãtrund și se întrepãtrund fãrã sã se confunde; aceste 10 Emanații Eterne sunt cei 10 Sephiroți ai Kabalei, cele 10 Ramuri ale Arborelui Vieții. Acum vom înțelege de ce Dumnezeua pus 10 degete la mâinile noastre. Cele 12 simțuri ale omului (7 Chakre sau Biserici + 5 Simțuri Fizice=12) sunt în legãturã cu Coloana Vertebralã. Coloana Vertebralã e exponentul fizic al Arborelui Vieții; cele 12 Simțuri sunt Fructele Arborelui Vieții.


ÎNTREBÃRI SI RÃSPUNSURI
Întrebare: – Tatãl se dedubleazã în Divina Mamã, dar, dupã explicația dumneavoastrã, și Binah, al Treilea Logos, face ca din el sã emane Soția lui Divinã. Așa cã, Maestre, nu înțeleg…
Rãspuns: – Acesta este un punct foarte abstract care, spunem noi, a încurcat mulți studenți ai tuturor timpurilor. Aceste TRIMURTI sunt foarte dificile pentru minte și le putem înțelege cu adevãrat doar pe baza unei Intuiții bune și a experienței mistice directe.i o
Frații sunt obișnuiți, de exemplu, sã se gândeascã la Primul Logos, la al Doilea Logos și la al Treilea Logos, adicã, TATÃL, FIUL și SPIRITUL SFÂNT. Dar apoi vine a doua Trimurti, când vorbim de OSIRIS, ISIS și HORUS, și aici se încurcã din nou, cãci, într-adevãr, convertire a unei Trimurti în altã Trimurti nu se poate face pe baza raționalismului pur. Existã un factor, în aceastã convertire a Trimurti-urilor, care este în întregime spiritual și pe care nu îl putem pricepe, captura, prinde, decât în mod intuitiv…
Primul, Al Doilea și Al Treilea Logos, în fond, sunt un singur Logos (indivizibil, deși trei în unul) care este Tatãl. În interiorul Tatãlui se aflã Fiul și se aflã Spiritul Sfânt. Așa cum într-un om adevãrat se aflã corpul, Sufletul și Spiritul, în „Bãtrânul Secolelor” se aflã de asemenea Fiul și Spiritul Sfânt care formeazã un tot, integru, unitotal. În Egipt, acest unic, unitotal se numește OSIRIS. Osiris se poate dedubla. (Cine îi interzice lui Osiris sã se dedubleze?) El se poate dedubla și astfel se dedubleazã în ISIS (Eva iese întotdeauna din coasta lui Adam, atât jos cât și sus).
Ce e ciudat în faptul cã din Osiris, ADAM-ul SOLAR, iese EVA SOLARÃ sau URANIA-VENUS, soția sa? Ce poate face unu, dacã din UNU iese întotdeauna DOIUL? Așadar, Tatãl care se aflã în secret își are soția lui, care este Divina Mamã Kundalini; Osiris o are întotdeauna ca soție pe Isis. Acum, din unirea perfectã a celor doi (a Divinului Soț și a Divinei Soții) se naște COPILUL HORUS, pe care Mama Divinã îl poartã în brațele sale. Ea îl concepe prin opera și grația Spiritului Sfânt, adicã a celui de-al Treilea Logos. Însã trebuie sã ținem cont cã, deși este soția celui de-al Treilea Logos, în interiorul celui de-al Treilea Logos se aflã de asemenea al Doilea și Primul, pentru cã, în cele din urmã, Logosul este triun și indivizibil, unitar, integru, unitotal.
Problema este sã nu divizãm, nici sã nu subdivizãm atât de mult Triunghiului Logoic, cãci Tatãl, Fiul și Spiritul Sfânt sunt unul singur, integru, unitotal și în general îl numim „TATÔ.
Este nevoie de multã subtilitate pentru a înțelege aceasta, de mult rafinament, de mult sintetism conceptual, de o mare intuiție. Conversia Trimurti-urilor, din una în alta, este ceva ce dã mult de lucru studentului gnostic, dar dacã vã ascuțiți puțin intuiția, puteți înțelege.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu