joi, 28 februarie 2013

Vindecă-te..., cu "medicamentele'' lui Dumnezeu

În articolul acesta voi încerca să fiu cât mai explicit şi cât mai scurt. Ştiinţa din spatele acestei maladii (cancer) e una foarte simplă.
Corpul fizic e format din trei părţi principale: celule şi două lichide (sânge şi limfă). Sângele alimentează cu ''hrană'' toate celulele din corpul nostru, iar limfa preia toxinele rezultate în urma simplei funcţionări a celulelor şi le duce la organele de detoxifiere (piele, ficat, rinichi), pentru a le scoate din corp. Un nou-născut, pentru a creşte, are nevoie de două lucruri vitale: să fie hrănit şi să i se schimbe scutecele :). Exact la fel e şi cu celulele noastre. Ele au nevoie de hrană (prin sânge) şi de detoxifiere (prin limfă). Lichidul acesta "uleios" şi mai vâscos decât sângele, care preia toxinele din celule, are o problemă: este staţionar în corpul nostru, nu este împins/pompat - asemenea sângelui de către inimă -. Iar pentru a-l mişca, este nevoie de mişcare fizică - mişcarea muşchilor îl pune în mişcare -. Acesta este motivul pentru care transpir imediat ce încep să alerg, de exemplu. Sistemul limfatic începe să se mişte, toxinele sunt duse la cel mai mare organ de detoxifiere, pielea, şi aceasta le elimină foarte uşor. Creierul nostru, pancreasul, ficatul, pielea, tot corpul uman..... e ''o grămadă'' de celule.

marți, 19 februarie 2013

Cum sa-ti intrupezi dorintele Neville Goddard - Concluzii

Dacă, totuşi, căutăm o proiecţie conştientă într-o lume dimensional mai
mare, atunci trebuie să menţinem acţiunea în desfăşurare până în momentul în
care adormim. Experimentăm în imaginaţie, cu toată distincţia realităţii, ceea ce
am experimenta în carne şi oase când ne vom atinge scopul şi vom întâlni acel
prilej, în viitor, aşa cum l-am întâlnit în imaginaţia noastră.
Hr ă ne ş te mintea cu premise – adic ă , afirma ţ ii presupus a fi adev ă rate,
deoarece asump ţ iile, de ş i false, dac ă se persist ă î n ele p â n ă ce dob â ndesc
sentimentul realit ăţ ii, se vor î nt ă ri î n fapt .
Pentru o asump ţ ie, toate mijloacele care promoveaz ă realizarea ei sunt
bune. Influen ţ eaz ă comportamentul tuturor, inspir â nd î n to ţ i mut ă rile ,
ac ţ iunile ş i cuvintele care duc spre î mplinirea ei .
Pentru a înţelege cum îşi modelează omul viitorul în armonie cu asumpţia sa
– prin simpla experimentare în imaginaţia lui a ceea ce ar experimenta în realitate
dacă ar fi să-şi realizeze scopul – trebuie să ştim ce înţelegem printr-o lume
dimensional mai mare, căci într-o lume dimensional mai mare intrăm pentru a ne
altera viitorul.

luni, 18 februarie 2013

Cum sa-ti intrupezi dorintele neville Goddard - Lecţia 5 – RĂMÂI CREDINCIOS IDEII TALE

Seara aceasta avem cea de-a cincea şi ultima lecţie din acest curs. Mai întâi, vă voi oferi un fel de rezumat al celor de până acum. Apoi, cum atât de mulţi m-au rugat să elaborez asupra lecţiei 3, voi mai prezenta câteva idei în privinţa gândirii cvadri-dimensionale.
Ştiu că atunci când un om vede clar un lucru, îl poate defini, îl poate explica. Iarna trecută în Barbados, un pescar al cărui vocabular nu cred că depăşea o mie de cuvinte mi-a spus în cinci minute mai multe lucruri despre comportamentul delfinului decât mi-ar fi putut spune Shakespeare, cu tot vastul său vocabular, dacă n-ar fi cunoscut obiceiurile delfinului.
Acest pescar mi-a spus cum delfinul adoră să se joace cu o bucată de lemn plutitor şi, ca să-l prinzi, arunci lemnul şi-l momeşti cum ai momi copiii, fiindcă îi place să simuleze ieşirea din apă. După cum spuneam, vocabularul acestui om era foarte limitat, dar el îşi cunoştea peştii, şi cunoştea şi marea. Cum cunoştea şi delfinii, putea să-mi spună despre obiceiurile lor şi cum să-i prinzi.
Când spui că ştii un lucru dar nu îl poţi explica, eu îţi spun că nu-l ştii, fiindcă atunci când îl ştii cu adevărat, îl exprimi.
Dacă ţi-aş cere acum să-mi defineşti rugăciunea, şi-ţi spun, „Cum ai aborda, prin rugăciune, realizarea unui obiectiv, a oricărui obiectiv?”, şi îmi poţi spune, atunci ştii; dar dacă nu-mi poţi spune, atunci nu ştii. Când îl vezi clar în ochiul minţii, mai-marele tu va inspira cuvintele care sunt necesare pentru a îmbrăca ideea şi a o exprima frumos, iar tu vei exprima ideea mult mai bine decât altul cu un vast vocabular dar care nu-l vede la fel de clar ca tine.

vineri, 15 februarie 2013

Cum sa-ti intrupezi dorintele Neville Goddard -Lecţia 4 NIMENI DE SCHIMBAT ÎN AFARA SINELUI

 Aş vrea să clarific ceva din cele spuse aseară. O doamnă a simţit din cele ce am spus că aş fi împotriva unei etnii. Chiar sper că nu sunt împotriva niciunei naţii, rase ori credinţe.
Dacă cumva am folosit o etnie, a fost numai pentru a ilustra o idee.
Ceea ce am încercat să-ţi spun a fost următorul lucru – devenim ceea ce contemplăm. Fiindcă e în natura iubirii, aşa cum e în natura urii, să ne schimbe în asemănarea a ceea ce contemplăm. Seara trecută am menţionat un exemplu pentru a-ţi arăta că atunci când credem că ne putem distruge imaginea spărgându-ne oglinda, ne amăgim singuri numai.
Când, prin război ori revoluţie, distrugem titluri care pentru noi reprezintă aroganţa şi lăcomia, devenim în timp întruparea a ceea ce credeam că distrugem. Astfel că astăzi, oamenii care credeau că distrug tiranii sunt ei înşişi ceea ce credeau că distruseseră.
Pentru a nu fi înţeles greşit, îngăduie-mi să aşez încă o dată fundaţia acestui principiu.
Conştienţa este una şi singura realitate. Suntem incapabili de a vedea altceva decât conţinuturile propriei noastre conştienţe.
Aşadar, ura ne trădează în ceasul victoriei şi ne condamnă să fim ceea ce condamnăm. Toată cucerirea rezultă într-o schimbare de caracteristici, astfel încât cuceritorul devine asemenea duşmanului cucerit. Îi urâm pe alţii pentru răul care este în noi înşine. Rase, etnii şi grupuri religioase au trăit timp de veacuri în strânsă duşmănie şi este natura urii, aşa cum este natura iubirii, să ne schimbe în asemănarea a ceea ce contemplăm.
Naţiunile se poartă cu alte naţiuni aşa cum proprii lor cetăţeni se poartă unii cu alţii. Când există sclavie într-un stat şi acea naţiune atacă pe alta, este cu intenţia de a înrobi. Când există o competiţie economică feroce între cetăţean şi cetăţean, apoi într-un război cu alt stat, obiectul războiului este de a distruge comerţul inamicului. Războaiele de dominaţie sunt cauzate de voinţa acelora care, în interiorul unui stat, sunt dominatori peste avuturile celorlalţi.
Emanăm lumea care ne înconjoară prin intensitatea imaginaţiei şi sentimentelor noastre. Dar în această lume tri-dimensională a noastră, timpul bate încet. Şi astfel, nu observăm întotdeauna relaţia lumii vizibile cu firea noastră lăuntrică.
Asta e deci ceea ce am vrut să spun. Am crezut că aşa s-a şi înţeles. Ca să nu fiu interpretat greşit, iată principiul meu. Tu şi cu mine putem contempla un ideal, şi devenim acel ideal îndrăgostindu-ne de el.
Pe de altă parte, putem contempla ceva ce ne displace profund şi, condamnându-l, devenim acel lucru. Dar datorită încetinelii timpului în această lume tri-dimensională, când devenim ceea ce contemplam, am uitat că eram puşi fie pe adorat fie pe distrus acel lucru.
Lecţia din seara aceasta este capodopera Bibliei, aşa că acordă-mi întreaga ta atenţie. Cea mai importantă întrebare pusă în Biblie se găseşte în capitolul 16 al Evangheliei sfântului Matei.
După cum ştii, toate poveştile biblice sunt poveştile tale; personajele lor trăiesc numai în mintea omului. Ele nu fac nicio trimitere în vreun fel la nicio persoană care a trăit în timp şi spaţiu, şi niciun eveniment care s-ar fi petrecut vreodată pe pământ.
**************

joi, 14 februarie 2013

Cum sa-ti intrupezi dorintele Neville Goddard - Lecţia 3 GÂNDIREA CVADRI-DIMENSIONALĂ

Sunt de fapt două perspective asupra lumii pe care le posedă fiecare om, şi povestitorii antici erau deplin conştienţi de aceste două perspective. Ei numeau una „mintea trupească” şi pe cealaltă „mintea lui Hristos”.
Recunoaştem aceste două centre de gândire în afirmaţia: „Omul firesc nu primeşte cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie şi nu poate să le înţeleagă, fiindcă ele se judecă duhovniceşte”, 1Corinteni 2:14
Pentru mintea „firească”, realitatea este limitată la imediatul numit acum; chiar acest moment pare a conţine întreaga realitate, tot restul fiind ireal. Pentru mintea firească, trecutul şi viitorul sunt pur imaginare. Cu alte cuvinte, trecutul meu, când folosesc mintea firească, este numai o imagine a memoriei despre lucrurile care au fost. Şi pentru focarul limitat al minţii fireşti, carnale sau trupeşti, viitorul nu există. Mintea firească nu crede că ar putea revizita trecutul şi că l-ar putea vedea ca pe ceva ce e actual, ceva obiectiv şi concret în sine, aşa cum nu crede nici că viitorul există.
Pentru mintea christică, mintea spirituală *„duhovnicească”+, pe care o vom numi în limba noastră focar cvadri-dimensional, trecutul, prezentul şi viitorul minţii fireşti sunt un întreg actual. Include întreaga varietate de impresii senzoriale pe care omul le-a întâlnit, le întâlneşte şi le va întâlni.
Singurul motiv pentru care tu şi cu mine funcţionăm aşa cum o facem în zi de azi, fără a fi conştienţi de mai-larga perspectivă, este din simplul motiv că suntem creaturi ale obişnuinţei, iar rutina ne face complet orbi la ceea ce altfel ar trebui să vedem; dar obişnuinţa nu e lege. Funcţionează ca şi când ar fi cea mai irezistibilă forţă din lume, şi totuşi, nu e lege.
Puteam crea o nouă abordare a vieţii.
Dacă am petrece câteva minute în fiecare zi retrăgându-ne atenţia din regiunea senzaţiei şi concentrând-o pe o stare invizibilă, am deveni în timp conştienţi de această mai-largă lume, această lume dimensional mai largă. Starea contemplată este acum o realitate concretă, dislocată în timp.
În această seară, întorcându-ne la Biblia noastră, judecă tu însuţi unde stai în evoluţia ta actuală.
**************

miercuri, 13 februarie 2013

Cum sa-ti intrupezi dorintele Neville Goddard- Lectia 2 ASUMPŢIILE SE ÎNTĂRESC ÎN FAPT

Lecţia 2 – ASUMPŢIILE SE ÎNTĂRESC ÎN FAPT
Biblia asta a noastră nu are nimic de-a face cu istoria. Unii dintre voi ar putea fi în seara asta încă înclinaţi să creadă că, deşi îi putem da o interpretare psihologică, ar putea fi totuşi lăsată în forma ei actuală şi interpretată literal. Nu se poate. Biblia nu face referire defel la oameni sau întâmplări aşa cum ai fost învăţat să crezi. Cu cât mai devreme începi să îndepărtezi ideea aia, cu atât mai bine.
Vom lua câteva poveşti în seara aceasta şi, din nou, îţi voi reaminti că tu trebuie să rejoci toate aceste poveşti înlăuntrul minţii tale.
Ţine minte că, deşi ele par a fi poveşti ale oamenilor deplin treji, drama se petrece de fapt între tine, cel adormit, cel profund, şi tine, cel trezit conştient. Aceşti doi „tu” sunt personificaţi ca oameni, dar când vei ajunge la partea aplicativă, trebuie să-ţi aminteşti importanţa stării soporifice.
Întreaga creaţie, după cum îţi spuneam aseară, are loc în timpul stării de somn, sau acea stare apropiată somnului – o stare de toropeală, soporifică.
Îţi spuneam seara trecută că cel dintâi om încă nu s-a trezit. Tu eşti Adam, primul om, încă în somn profund. Creativul tu este cvadri-dimensionalul tu, a cărui casă este pur şi simplu starea în care intri când ţi se spune că eşti adormit.

marți, 12 februarie 2013

Cum sa-ti intrupezi dorintele Neville Goddard - Lectia1 - CONŞTIENŢA ESTE SINGURA REALITATE

„Învăţăturile lui Neville”
Cărţulie cu lecţii din 1948
-Compilate de Dr. Joe Vitale

Lecţia 1 – CONŞTIENŢA ESTE SINGURA REALITATE
Acesta va fi un curs foarte practic. Sper, aşadar, că fiecare dintre voi are o imagine foarte clară a ceea ce doreşte, fiindcă sunt convins că vă puteţi realiza dorinţele prin tehnica pe care o veţi primi aici săptămâna aceasta în cinci lecţii.
Ca să puteţi beneficia din plin de aceste instrucţiuni, îngăduiţi-mi să vă descopăr acum că Biblia nu face nicio trimitere la vreo persoană care ar fi existat vreodată sau vreun eveniment care s-ar fi petrecut vreodată pe pământ. Povestitorii antici nu scriau istorie, ci o lecţie în imagini alegorice despre anumite principii de bază pe care le-au îmbrăcat în veşmintele istoriei, adaptând apoi aceste povestiri capacităţii limitate de înţelegere a oamenilor, cel mai adesea naivi şi neanalitici.
De-a lungul veacurilor, am luat în mod greşit personificările drept persoane, alegoria drept istorie, vehiculul ce a transmis instrucţiunea drept instrucţiune şi sensul brut aparent drept sens final deliberat.
Diferenţa dintre forma Bibliei şi substanţa sa e la fel de uriaşă precum diferenţa dintre o boabă de porumb şi sămânţa vieţii din acea boabă. Aşa cum organele noastre asimilative deosebesc între hrana ce trebuie asimilată sistemului şi hrana ce trebuie lepădată, la fel, facultăţile noastre intuitive trezite descoperă în spatele alegoriei şi parabolei sămânţa dătătoare de viaţă a Bibliei; şi, hrănindu-ne din aceasta, şi noi putem lepăda forma ce transmite mesajul.
Discuţia referitoare la istoricitatea Bibliei este prea vastă; prin urmare, nu e cazul să o abordăm în această interpretare psihologică practică a poveştilor sale. Aşadar, nu voi pierde vreme încercând să vă conving că Biblia nu e o realitate istorică.
În seara aceasta, voi lua patru poveşti şi vă voi arăta ce au intenţionat povestitorii antici ca noi să vedem în aceste poveşti. Învăţătorii antici au adăugat adevăruri psihologice alegoriilor falice şi solare. Nu cunoşteau despre structura fizică a omului modern atât de multe câte cunosc oamenii de ştiinţă moderni, nici despre bolta cerească atât de multe câte ştiu astronomii de azi. Dar au folosit cu înţelepciune puţinul pe care-l cunoşteau şi au construit contexte falice şi solare de care au legat marile adevăruri psihologice pe care le descoperiseră.