joi, 24 aprilie 2014

Sapte emoţii explicate de medicina traditională chineză


Medicina tradiţională chineză ne învaţă că bolile interne sunt adesea cauzate de cele şapte emoţii: bucurie, tristeţe, furie, supărare, melancolie, frică şi spaimă. Relaţia psihologică între emoţii şi sistemul imunitar este de o
importanţă copleşitoare. Excesul ori represia emoţiilor au tendinţa de a ne face vulnerabili la boli cronice, iar la rândul lor bolile cronice
ne fac vulnerabili la excesul sau represia emoţiilor.
Excesul unei emoţii, în particular, va dăuna în timp organului care
are legătură cu emoţia respectivă. Reciproc, un organ neechilibrat poate cauza o manifestare intensă a emoţiilor ce sunt direct conectate cu
acesta. Cunoaşterea problemelor emoţionale ne ajută la vindecarea
corpului şi a organului respectiv. De asemenea, tratarea corpului, în
special a organului respectiv, diminuează expresia sau manifestarea
emoţiilor intim conectate cu acestea.

O persoană care este în mod frecvent iritabilă, furioasă, frustrată
sau depresivă poate determina congestia ficatului sau poate genera un
exces de căldură în ficat. Acest proces, în schimb, poate genera
simptome ca: faţa şi ochi înroşiţi, tinitus, ameţeli, migrene, tensiune
la gât şi umeri, tulburări de somn, constipaţie, simptome premenstruale, menstruaţii dureroase şi neregulate, ameţeli, vărsături şi alte
simptome digestive. În schimb, o persoană care suferă de aceste simptome (cauzate de o dietă excesivă de grăsimi, alcool, cofeină, un mod de
viaţa stresant şi emoţii refulate pe o perioadă mai îndelungată) va
începe să manifeste iritaţie, frustrare, depresie şi furie fără a avea
un motiv aparent.
Dacă această persoană lucrează în expresia adecvată şi se eliberează
de frustrare, iritabilitate şi furie (prin scris, creativitate, mişcare, etc) ficatul acesteia se va descongestiona şi “căldurile” în ficat se
vor risipi, iar persoana în cauză va deveni mai puţin predispusă la
accese de furie sau depresie.

joi, 10 aprilie 2014

Rugăciunea lui Solomon Maestrul OMRAAM AIVANHOV

sursa:

https://www.facebook.com/notes/shahriar-sepahpour/rug%C4%83ciunea-lui-solomon-maestrul-omraam-aivanhov/734024863303764


Unii dintre voi m-au rugat să vă spun Rugăciunea lui Solomon, pe care nu au auzit-o până acum. Desigur, pot să o fac, am făcut-o de câteva ori în trecut, în circumstanţe excepţionale, dar înainte, vă voi spune acestea:

În zilele noastre, când ezoterismul şi ştiinţele oculte sunt la modă, din ce în ce mai multe cunoştinţe care stăteau ascunse de secole sunt puse la dispoziţia tuturor. În trecut, ele erau date numai celor care se arătau demni, dar acum sunt etalate la lumina zilei. Şi nu numai că sunt etalate la lumina zilei, dar se prezintă, amestecat, adevărul şi falsul, bunul şi răul, magia albă şi magia neagră, fără a învăţa oamenii să facă diferenţa între cele două şi fără să fie preveniţi de pericolele teribile spre care aleargă aruncându-se orbeşte în nu contează ce studiu şi în nu contează ce practică. Deci, fiţi atenţi!
Această rugăciune, numită Rugăciunea lui Solomon, este foarte puternică din cauza tuturor numelor divine care sunt invocate şi nu putem să o spunem fără să ne luăm precauţii. Trebuie ca, în prealabil să fi depus o muncă de stăpânire de sine asupra noastră înşine, pentru a ne adresa fără pericol sefiroturilor, ierarhiilor îngereşti şi lui Dumnezeu pronunţându-le numele cu voce tare. Şi chiar numai pentru a asculta aceste nume, care sunt cele mai sacre ale Kabbalei, e necesar de a ne pune într-o stare de mare respect, de mare reculegere.

Iată ceea ce vă cer să faceţi. Deci, iată această rugăciune:

luni, 7 aprilie 2014

Rugaciunea "Tatăl Nostru" și Kabala

sursa:


Rugăciunea "Tatăl Nostru" este probabil cea mai cunoscută și rostită rugăciune creștină. Ea apare în Noul Testament în Matei 6:9-13 și, într-o forma diferita, în Luca 11:2-4.
Mai puțin cunoscut, dar important, este faptul  această rugăciune se regăsește îpractica iudaică sub numele de "Avinuși, de asemenea, în manuscrisul Noului Testament găsit scris îAramaică (limbă semitică vorbită de șîn timpul lui Isus Cristos, limbă apropiată de ebraică).
Multitudinea de variante, ce constau în general în mici schimbări de cuvinte sau adăugiri, nu se îndepartează cu mult, totuși, unele de celelalte.
Vom lua ca reper varianta în limba româna din Biblia Ortodoxă (precum cele tipărite î1975 sau 2006 la Editura Institutului Biblic și de Misiune a BisericiiOrtodoxe). Lăsând la o parte nuanțele și schimbările de conținut ale traducerii, vă aduc în atenție ultimul vers, numit și doxologie, adoptat sau exclus din rugăciune (în varianta ei standard acceptata) și din evanghelie de unele sau altele dintre rituri. [de fapt, versul respectiv apare în unele codexuri și manuscriseșîn altele nu, iar unii sau alții au optat sau nu pentru includerea sa dupa cum au considerat de cuviință]. Doxologie înseamnăîn greaca, δόξα [doxa] glorie,slavă + λογία [logia] vorbire, cuvânt (la fel ca logos), deci "cuvânt de slavă". "Doxa" este chiar cuvântul pentru "slavăîn textul îgreacă al rugăciunii TatălNostru.
<-- font="">!more-->
Comparând cu versiuni ale acestui vers din alte limbi trebuie  adăugăm finalului acestui vers, înainte de "în veci", încă două cuvinte : "pururea și" (de multe ori îpractică și acestea sunt precedate de "acum", pe care însa nu îgăsim în nici una din sursele originare. Astfel obținemîn paralel cu una din variantele ebraice:

Varianta română
Ebraică
Transliterație
Tatăl nostru care eşti în ceruri,
sfinţească-se numele Tău
אבינו שבשמים יתקדש שמך
Avinu shebashamayim,
yitkadesh shemkha
vie împărăţia Ta
תבוא מלכותך
Tavo malkhutkha
facă-se voia ta
יעשה רצונך
ye'aseh rtsonkha
precum în cer aşa şi pe pământ
כאשר בשמיםגם בארץ
ka-asher ba-shamayim gam ba-aretz
Pâinea noastră cea de toate zilele
dă-ne-o nouă astăzi
את לחם חוקנותן לנו היום
Et lechem chukeinu ten lanu hayom
şi ne iartă nouă greşelile noastre
ומחל לנו עלחובותינו כאשר
u-mchal lanu al chovoteinu ka-asher
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri
מחלנו גם אנחנו לחיבנו
machalnu gam anachnu le-chayaveinu
şi nu ne duce pe noi în ispită
ואל תביאנו לידי נסיון
Ve-al tavienu liydey nisayon
ci ne izbăveşte de cel rău
כי אם תחלצנו מן הרע
ki im techalzenu min ha-ra
Că a Ta este împărăţia şi puterea
כי לך הממלכה והגבורה
ki lecha ha-mamlacha ve-hagvura'
şi slava
והתפארת
vehatiferet
pururea şi în vecii vecilor
לעולמי עולמים אמן
Le-olmey olamim
Amin
אמן
amen


Cei zece sefiroți ai arborelui kabalei de regăsesc în chiar acest ultim vers.
Vom face insa câteva clarificări (puteți parcurge aici șÎntelesurile denumirilor sephiroților din Kabală:
1. "Împărăția" este, de fapt, Regatul, Malkuth (lumea fizică, respectiv, fizicalitatea noastră, sau pământul). În traducerile în limba română s-a împământenitutilizarea "Împaratiei" în dauna "Regatului". Până și cele doua capitole din Vechiul Testament, 1 Regi si 2 Regi, care în original sunt "malakim", adică "regi"în originalul ebraic, pot fi gasite cu titlul de 1 si 2 Împărați. Interesant este de notat  expresia "împaratia cerurilor", se referă kabalistic la cei 9 sefiroți, 9 ceruri, excluzându-l tocmai pe Malkuth, regatul.arborele kabalei si rugaciunea Tatal Nostru
2. "Puterea" este Geburah.
3. "Slava", sau Gloria, este Hod.
4. "Pururea", sau etern este Netzah.
5. "Și" este litera Vav (וîebraicăÎkabalăsuprapunând numele IHVH, יהוה , Iod-Hei-Vav-Hei peste arborele sefirotic (vezi imaginea), fiecare din cele patru litere corespunde uneia dintre lumile kabalei. Litera Vav se așeazăastfel deasupra triunghiului magic, Lumea Yetzirah, șunește șconține sephirotii Tipheret și Yesod. În acest context, "Și", Vav, este Tipheret și Yesod.


6. "În veci" (עולמים) este HesedÎn Psalmul 103:17 (numerotat uneori și 102:17) în traducerea bibliei îromână scrie: "Iar Mila Domnului din veac în veac ...". Însa, consultând originalul găsim de fapt:
"Și (Vav ו ) mila (Hesed) IHVH este în veci (עולמים) ...". Deci "În veci" este Hesed.
7. "Amin" (אמן). Acest termen este scris cu trei litere: aleph א , mem מ si nun ן . Aceste trei litere corespund kabalistic primilor trei sephiroti, respectiv Kether, Binah si Chokmah; dintre cele trei litere-mamâ (aleph-shin-mem) ale alephbetului ebraic, nun ן îînlocuiește pe shin ש .
Mai mult, în texte gnostice (de ex. Pistis Sophia) cei trei Logosi, primele trei emanații, Kether, Chokmah și Binah, suntadresați ca cei "trei Amini", fiecare din Amin conținându-i pe toți trei. De aceea un singur Amin este trei Amin. În unele rituri cuvântul Amin este rostit de trei ori la sfârșitul unei rugăciuni.
Mai mult, îpracticăîn doxologie se enunță frecvent și "în numele Tatălui, al Fiului șSfântului Duh", exprimand în clar cei trei sephiroti.

Iata in final cum regăsim cei zece sephiroti ai kabalei în acest ultim vers din rugăciunea Tatăl Nostru:
"Căci a Ta este Împărăția/Regatul [Malkuth], Puterea [Geburahși Slava [Hod], pururea [NetzahȘi [Vav - Tipheret șYesod]în veci [Hesed], Amin [Kether, Chokmah, Binah] (, Amin, Amin)."