marți, 6 august 2013

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV FORŢA SEXUALĂ sau DRAGONUL ÎNNARIPAT partea I


Cap I Dragonul înnaripat
În toate tradiţiile populare, în poveşti, mitologii, găsim imaginea şarpelui
sau a balaurului (dragonului), a cărui simbolistică este aproape identică de la o
cultură la alta. Nenumărate poveşti vorbesc de un balaur care a prins o
prinţesă frumoasă, inocentă şi pură, pe care o ţine prizonieră într-un castel.
Săraca prinţesă, plânge, zace în suferinţă şi roagă Cerul să-i trimită un
salvator. Dar, unii după alţii, cavalerii care se prezintă pentru a o elibera sunt
devoraţi de balaur, care pune mâna pe bogăţiile lor şi le îngrămădeşte în
subteranele castelului. În fine, într-o zi, soseşte un cavaler, un prinţ mai nobil,
mai frumos şi mai pur decât alţii, căruia un magician i-a revelat secretul pentru
a-l învinge pe balaur: care e slăbiciunea sa, în ce moment şi de ce manieră
poate fi legat fedeleş sau poate fi rănit... Şi iată că acest prinţ privilegiat, bine
înnarmat şi instruit obţine victoria: reuşeşte să elibereze prinţesa, şi ce de
sărutări îşi dau! Toate comorile care sunt acolo, îngrămădite de secole în castel
vor fi ale cavalerului, ale acestui frumos prinţ care a ieşit victorios din luptă
graţie cunoştinţelor şi purităţii sale. Apoi, amândoi, urcaţi pe balaur, condus de
prinţ, îşi iau zborul în spaţiu şi străbat lumea.
Aceste poveşti pe care le credem, în general, destinate copiilor sunt în
realitate poveşti iniţiatice, dar pentru a le putea interpreta trebuie cunoscută
ştiinţa simbolurilor. Balaurul nu este altceva decât forţa sexuală. Castelul este
corpul omenesc. În castel suspină prinţesa, adică sufletul, pe care forţa
sexuală, rău stăpânită, îl ţine prizonier. Cavalerul e Eul, spiritul omului. Armele
de care se serveşte pentru a-l învinge pe balaur reprezintă mijloacele de care
dispune spiritul: voinţa, ştiinţa de a stăpâni această forţă şi de a o utiliza. Deci,
odată stăpânit, balaurul devine servitorul omului, îi serveşte ca mijloc pentru a
călători în spaţiu. Pentru că balaurul are aripi. Deşi e reprezentat cu o coadă
de şarpe - simbolul forţelor subterane - el posedă de asemenea şi aripi. Ei da,
e clar, e simplu, e limbajul etern al simbolurilor.


Găsim o variantă a acestei poveşti în istoria lui Tezeu care, graţie firului
pe care i l-a dat Ariadna, a putut să se orienteze traversând labirintul,
omorândul pe Minotaur şi găsind ieşirea. Minotaurul este o altă reprezentare a
forţei sexuale, taurul puternic şi prolific, deci natura inferioară pe care trebuie
să o înhămăm pentru a lucra pământul ca un bou. Labirintul are aceeaşi
semnificaţie ca şi castelul: este corpul fizic, şi Ariadna reprezintă sufletul
superior care conduce omul spre victorie.
În tradiţiile evreieşti şi creştine balaurul e asimilat Diavolului, şi Diavolul,
cum se spune, miroase a sulf. Toate aceste produse inflamabile ca: benzina,
petrolul, praful de puşcă, aceste amestecuri de gaze care produc flăcări şi
explozii, toate acestea reprezintă, în natură, Balaurul care scuipă în foc. Acest
balaur, care există de asemenea şi în om, e comparabil cu un combustibil.
Dacă omul se ştie servi de acesta, el va fi propulsat spre înălţimi, dar dacă nu
ştie, pentru că e ignorant, neglijent sau slab, va fi ars, făcut cenuşă sau căzut
în abis.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu